مدیریت
کارشناسان مدیریت
کارشناس گروه زیرساخت
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس ایمیل
اداره آمار 
محمد حبیبی سرپرست اداره آمار 32122385 karimeim@sums.ac.ir
معصومه خسروی جانشین سرپرست اداره آمار 32122025  khosravyma@sums.ac.ir
زهرا افشاری کارشناس اداره آمار 32122039 afshariz@sums.ac.ir
الهام باقری نژاد کارشناس اداره آمار 32122603 bagherie@sums.ac.ir
محمدرضا صراطی کارشناس مسئول GIS 32122777  serati@sums.ac.ir
اداره نرم افزار
مرتضی قبولی   سرپرست اداره نرم افزار  32122682 ghaboolim@sums.ac.ir
منصوره امامی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت 32122033 m_emami@sums.ac.ir
امین حسن دخت مسئول وب سایت 32122520 hassandokht@sums.ac.ir
فاطمه حیدرزاده کارشناس وب سایت 32122859 heidarzade@sums.ac.ir
محمدحسن دهقانی کارشناس وب سایت 32122620 mhdehghani@sums.ac.ir
سید علیرضا رضازاده کارشناس نرم افزار 32122605 rezazade_a@sums.ac.ir
محمد مهدی جبه داری مسئول GIS 32122347 jebehdari@sums.ac.ir
رامین کریم آقایی مسئول سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی و درمانی 32122858 karimaghae@sums.ac.ir
حسین هادیان شیرازی کارشناس نرم افزار 32122577 hadianh@sums.ac.ir
اداره زیرساخت
 مهدی شرف خواه  رئیس گروه زیرساخت و ارتباطات  32122037  sharafkhah@sums.ac.ir
سید مهدی فضلی کارشناس گروه زیرساخت و ارتباطات 32122032 fazli@sums.ac.ir
غلامرضا عزیزی کارشناس گروه زیرساخت و ارتباطات
32122034 azizigh@sums.ac.ir
پیمان پیمان نژاد کارشناس گروه زیرساخت و ارتباطات
32122775 peymanp@sums.ac.ir
محمدعلی بی کینه کارشناس گروه زیرساخت و ارتباطات  32122022 bikineh@sums.ac.ir
محمدرضا کاظمی کارشناس گروه زیرساخت و ارتباطات 32122734 kazemimr@sums.ac.ir
عزت الله جهانشاهی تکنسین گروه زیرساخت و ارتباطات 32122004  
رویا روشنکار اپراتور 32122009  
مرضیه احمدی آبسردی اپراتور 32122009  
همیلا مولوی اپراتور 32122009  
مرکز اینترنت
 محمدرضا پروین  مسئول مرکز اینترنت  32122784  parvin_m@sums.ac.ir
لادن قائمی جانشین مسئول مرکز اینترنت 32122460 ghaemil@sums.ac.ir
ندا خشنودفر کارشناس مرکز اینترنت 32122621 khoshnood_n@sums.ac.ir
واحد تحقیق و توسعه
 زهراسادات کمالی  مسئول واحد تحقیق، توسعه و آموزش  32122880  kamaliz@sums.ac.ir
راضیه بحتویی کارشناس واحد تحقیق، توسعه و آموزش 32122588 bahtoeir@sums.ac.ir
واحد مرکزداده
 میثم اکبری  مسئول واحد مرکزداده  32122436  akbarim@sums.ac.ir
لیلا طاهری کارشناس واحد مرکزداده 32122604 ltaheri@sums.ac.ir
محمدمحسن مودت کارشناس واحد مرکزداده 32122810 mavaddat@sums.ac.ir
حسابداری و تدارکات
عزیز غفاری حسابدار 32122881  
محمد علیرضایی کارپرداز 32122871 alirezaeim@sums.ac.ir
دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
فائزه سجادی مسئول دفتر 32122560 sajadif@sums.ac.ir
هاله امیری متصدی امور دفتری 32122700  
لیلا اسماعیل پور کارشناس دفتر 32122701  
تاریخ به روز رسانی:
1397/06/24
تعداد بازدید:
1872
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
Powered by DorsaPortal